SUBSIDIEPERIODE CORONAFONDS VERLENGD TOT EINDE 2021

De coronapandemie, en de maatregelen daaromheen, heeft veel organisaties in Landgraaf getroffen. De gemeenteraad van Landgraaf besloot daarom op 14 mei 2020 geld vrij te maken om financiële ondersteuning te kunnen bieden. Op 28 januari heeft de raad besloten deze regeling te verlengen tot het einde van 2021.

Met deze ondersteuning wil de gemeente de schade door de coro­na­pandemie voor de gemeen­­schap beperken, en de nadelige gevolgen herstellen. Organisaties kunnen een of meerdere bijdragen vragen uit het coronafonds. Het totale maximale bedrag dat kan worden uitgekeerd, is € 10.000,-.

Hoe aan te vragen?

Wilt u namens uw organisatie een aanvraag voor ondersteuning indienen, maak dan gebruik van het aanvraagformulier coronafonds. U vindt het formulier op de website van de gemeente: www.landgraaf.nl/coronafonds-subsidie. Aan het verlenen van de subsidie zijn enkele voorwaarden en criteria verbonden. Lees deze door voordat u een subsidieaanvraag invult. Het moet gaan om organisaties waarvan het voortbestaan in ernstige mate wordt bedreigd. Daarnaast is er onder andere de voorwaarde dat er sprake is van acute nood en dat er geen andere hulp mogelijk is: er kan bijvoorbeeld geen aan­spraak worden gemaakt op regelingen van het Rijk, de provincie of de gemeente. U wordt ook gevraagd om een onderbouwing en om een aantal (finan­ciële) stukken mee te sturen.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag wordt bij het college van burgemeester en wethouders ingediend. Het ingevulde formulier stuurt u naar gemeente@landgraaf.nl onder vermelding van ‘Coronafonds Landgraaf’. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Het kan zijn dat het college u vraagt om extra infor­matie aan te leveren. Uiterlijk binnen een termijn van 6 weken na ontvangst van de aanvraag, neemt het college een besluit op uw aanvraag.

GEMEENTE LANDGRAAF BIEDT GEMEENSCHAP DE HELPENDE HAND

Deze week wordt in de gemeente Landgraaf huis-aan-huis de coronakrant verspreid. Freed Janssen, coördinerend wethouder Coronacrisis: “Met deze krant steken wij, college van Burgemeester en Wethouders - mede namens de voltallige gemeenteraad - in deze moeilijke tijd iedereen een hart onder de riem en informeren inwoners en organisaties waar zij met een hulpvraag terecht kunnen.”

In deze krant komt het college aan het woord: burgemeester Raymond Vlecken en de wethouders Bart Smeets, Christian Wilbach, Alex Schiffelers, Ramon Lucassen en Freed Janssen. Elk collegelid vertelt over zijn ervaringen uit de Landgraafse gemeenschap die is geraakt door de corona­maatregelen en op welke manier de gemeente kan ondersteunen. Daarin heeft de gemeenteraad een belangrijke rol. Rebecca Habets en andere drijvende krachten achter het welzijnswerk (Welsun), de ondernemers Tom Rutten (Toost Drink & Dine) en Francesco van Ooyen (Glashandel van Ooyen) en de wijkcoördinatoren van Landgraaf leggen vanuit hun functies uit wat zij kunnen betekenen.

Wethouder Freed Janssen erkent dat het steeds lastiger wordt om te voldoen aan de coronamaatregelen. “Allemaal snakken we naar versoepelingen. Ik heb dat ook. Wat wij als gemeente Landgraaf kunnen doen? Met mensen in gesprek komen en blijven, zodat we weten wat er onder de burgers en bij organisaties leeft. Denk bijvoorbeeld aan een jongere die een leerachterstand dreigt op te lopen of mensen die eenzaam zijn of in psychische nood verkeren.” Voor ondernemingen, verenigingen of stichtingen, waarvan het voort­bestaan ernstig wordt bedreigd, is in mei vorig jaar door de gemeenteraad het ‘Coronafonds Landgraaf’ in het leven geroepen. Met deze regeling, die na een raads­besluit tot einde 2021 is verlengd, wil de gemeente de schade door de coronapandemie voor de gemeenschap beperken en de nadelige gevolgen herstellen.

Wethouder Janssen: “Ik wil nogmaals benadrukken: wie een hulpvraag heeft, kan met de gemeente Land­graaf contact op­nemen. Dan gaan wij ermee aan de slag en probe­ren u zo laagdrempelig mogelijk te helpen!”

GEMEENTE LANDGRAAF BIEDT GEMEENSCHAP DE HELPENDE HAND

Deze week wordt in de gemeente Landgraaf huis-aan-huis de coronakrant verspreid. Freed Janssen, coördinerend wethouder Coronacrisis: “Met deze krant steken wij, college van Burgemeester en Wethouders - mede namens de voltallige gemeenteraad - in deze moeilijke tijd iedereen een hart onder de riem en informeren inwoners en organisaties waar zij met een hulpvraag terecht kunnen.”

In deze krant komt het college aan het woord: burgemeester Raymond Vlecken en de wethouders Bart Smeets, Christian Wilbach, Alex Schiffelers, Ramon Lucassen en Freed Janssen. Elk collegelid vertelt over zijn ervaringen uit de Landgraafse gemeenschap die is geraakt door de corona­maatregelen en op welke manier de gemeente kan ondersteunen. Daarin heeft de gemeenteraad een belangrijke rol. Rebecca Habets en andere drijvende krachten achter het welzijnswerk (Welsun), de ondernemers Tom Rutten (Toost Drink & Dine) en Francesco van Ooyen (Glashandel van Ooyen) en de wijkcoördinatoren van Landgraaf leggen vanuit hun functies uit wat zij kunnen betekenen.

Wethouder Freed Janssen erkent dat het steeds lastiger wordt om te voldoen aan de coronamaatregelen. “Allemaal snakken we naar versoepelingen. Ik heb dat ook. Wat wij als gemeente Landgraaf kunnen doen? Met mensen in gesprek komen en blijven, zodat we weten wat er onder de burgers en bij organisaties leeft. Denk bijvoorbeeld aan een jongere die een leerachterstand dreigt op te lopen of mensen die eenzaam zijn of in psychische nood verkeren.” Voor ondernemingen, verenigingen of stichtingen, waarvan het voort­bestaan ernstig wordt bedreigd, is in mei vorig jaar door de gemeenteraad het ‘Coronafonds Landgraaf’ in het leven geroepen. Met deze regeling, die na een raads­besluit tot einde 2021 is verlengd, wil de gemeente de schade door de coronapandemie voor de gemeenschap beperken en de nadelige gevolgen herstellen.

Wethouder Janssen: “Ik wil nogmaals benadrukken: wie een hulpvraag heeft, kan met de gemeente Land­graaf contact op­nemen. Dan gaan wij ermee aan de slag en probe­ren u zo laagdrempelig mogelijk te helpen!”

SUBSIDIEPERIODE CORONAFONDS VERLENGD TOT EINDE 2021

De coronapandemie, en de maatregelen daaromheen, heeft veel organisaties in Landgraaf getroffen. De gemeenteraad van Landgraaf besloot daarom op 14 mei 2020 geld vrij te maken om financiële ondersteuning te kunnen bieden. Op 28 januari heeft de raad besloten deze regeling te verlengen tot het einde van 2021.

Met deze ondersteuning wil de gemeente de schade door de coro­na­- pandemie voor de gemeen­­schap beperken, en de nadelige gevolgen herstellen. Organisaties kunnen een of meerdere bijdragen vragen uit het coronafonds. Het totale maximale bedrag dat kan worden uitgekeerd, is € 10.000,-.

Hoe aan te vragen?

Wilt u namens uw organisatie een aanvraag voor ondersteuning indienen, maak dan gebruik van het aanvraagformulier coronafonds. U vindt het formulier op de website van de gemeente: www.landgraaf.nl/ coronafonds-subsidie. Aan het verlenen van de subsidie zijn enkele voorwaarden en criteria verbonden. Lees deze door voordat u een subsidieaanvraag invult. Het moet gaan om organisaties waarvan het voortbestaan in ernstige mate wordt bedreigd. Daarnaast is er onder andere de voorwaarde dat er sprake is van acute nood en dat er geen andere hulp mogelijk is: er kan bijvoorbeeld geen aan­spraak worden gemaakt op regelingen van het Rijk, de provincie of de gemeente. U wordt ook gevraagd om een onderbouwing en om een aantal (finan­ciële) stukken mee te sturen.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag wordt bij het college van burgemeester en wethouders ingediend. Het ingevulde formulier stuurt u naar gemeente@landgraaf.nl onder vermelding van ‘Coronafonds Landgraaf’. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Het kan zijn dat het college u vraagt om extra infor­matie aan te leveren. Uiterlijk binnen een termijn van 6 weken na ontvangst van de aanvraag, neemt het college een besluit op uw aanvraag.